i
f
c

چاشنی گیر -

چاشنی گیر چیست ؟

«تغذیه صحیح» اهمیت دارد و درک این اهمیت, نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای جامعه ای است که می‌خواهد صحیح فکر کند،  صحیح تصمیم بگیرد و صحیح «تجربه» کند. لذا به سلامت بها می دهیم، درباره کیفیت بحث میکنیم و روی «تجربه خوب» حساسیت می ورزیم. پروسه ی غذا خوردن، از منظر چاشنی گیر، مجموعه ایست متاثر از فضا و اتمسفر، کیفیت، نوع سرویس دهی و قیمت -بالاخص فاکتور ارزش در برابر قیمت- و هر آن چیزی که جمعی را در ساعت و مکانی خاص، گرد یک میز، جمع می کند .

چاشنی گیر، متشکل از تیمی است که رستوران می رود، با حساسیت غذا می خورد و به تجربه ی خوب بها می دهد و تجربه اش را به منظور آگاهی و اشتراک با عموم، و همچنین تاکید بر نقاط ضعف و قوت مراکز عرضه غذا، در مقیاس رقابتی، به اشتراک می گذارد.

بررسی های منتشر در چاشنی گیر، عموما از منظر شخص نویسنده با بررسی چهار فاکتور پر اهمیت موثر بر تجربه ی غذا ارایه می گردد و نمرات تخصیصی به هر بخش نیز، ما حصل قضاوت شخص نویسنده است.

 

چاشنی گیر یعنی چه ؟

معنی کلمه ی چاشنی گیر, در لغتنامه ی دهخدا این گونه آمده است:
"کسی که طعام را پیش از شاه خوردی تا زهرگین نباید بودن. آنکه طعام را پیش از پادشاه میچشید. پَتِشخور. کسی که طعام یا شراب را اول بار برای تشخیص خوبی و بدی یا امتحان مسموم بودن و نبودن آن بچشد و پادشاهان پس از وی از آن ماکول یا مشروب بخورند: پراکنده فرمای شب جای خواب / مخور هیچ بی چاشنی گیر آب"

تحریریه -

فرم تماس -

e
ارسال
d
از نو

راه های ارتباطی -

عضویت


ادامه

ورود کاربرانورود